• Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
Đăng ký nhanh | Quên mật khẩu

Với định hướng làm game chú trọng những người chơi không trả phí hoặc trả phí cực thấp để xây dựng cộng đồng mà Gun Việt cũng không còn cảnh bòn rút tiền người chơi bằng bất cứ giá nào như các webgame tới từ Trung Quốc khác. game 1 cách vui vẻ

Nếu bạn chưa biết, Studio VMAD được thành lập vào đầu năm 2013 bởi những thành viên trẻ tuổi bước ra từ lò đào tạo VNG. Về cơ bản Gun Việt vẫn tham khảo phong cách dựng game của Gunny, những con người Việt trẻ tuổi của VMAD. Studio. còn quyết tâm tạo ra

Hộp thư trực tuyến

hotro@gunviet.vn

Yahoo:

Yahoo:

Khi bước chân vào thế giới GunViệt, bạn sẽ được lựa chọn cho mình một hệ yêu thích trong ngũ hành. Theo qui luật tự nhiên thì Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Bạn có thể là hệ khắc của người này, nhưng bạn sẽ là khắc hệ của người khác. Bạn có thể dễ dàng tiêu diệt một người mạnh hơn bạn nhờ hệ khắc nhưng cũng có thể vất vả với 1 người khắc hệ yếu hơn.

Khi bước chân vào thế giới GunViệt, bạn sẽ được lựa chọn cho mình một hệ yêu thích trong ngũ hành. Theo qui luật tự nhiên thì Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Bạn có thể là hệ khắc của người này, nhưng bạn sẽ là khắc hệ của người khác. Bạn có thể dễ dàng tiêu diệt một người mạnh hơn bạn nhờ hệ khắc nhưng cũng có thể vất vả với 1 người khắc hệ yếu hơn.

Khi bước chân vào thế giới GunViệt, bạn sẽ được lựa chọn cho mình một hệ yêu thích trong ngũ hành. Theo qui luật tự nhiên thì Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Bạn có thể là hệ khắc của người này, nhưng bạn sẽ là khắc hệ của người khác. Bạn có thể dễ dàng tiêu diệt một người mạnh hơn bạn nhờ hệ khắc nhưng cũng có thể vất vả với 1 người khắc hệ yếu hơn.

Khi bước chân vào thế giới GunViệt, bạn sẽ được lựa chọn cho mình một hệ yêu thích trong ngũ hành. Theo qui luật tự nhiên thì Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Bạn có thể là hệ khắc của người này, nhưng bạn sẽ là khắc hệ của người khác. Bạn có thể dễ dàng tiêu diệt một người mạnh hơn bạn nhờ hệ khắc nhưng cũng có thể vất vả với 1 người khắc hệ yếu hơn.

Khi bước chân vào thế giới GunViệt, bạn sẽ được lựa chọn cho mình một hệ yêu thích trong ngũ hành. Theo qui luật tự nhiên thì Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Bạn có thể là hệ khắc của người này, nhưng bạn sẽ là khắc hệ của người khác. Bạn có thể dễ dàng tiêu diệt một người mạnh hơn bạn nhờ hệ khắc nhưng cũng có thể vất vả với 1 người khắc hệ yếu hơn.